مراقبتهای بعد از جراحی و کشیدن دندان

 

 

 

گاز استریل را به روی محل کشیده شده بمدت یک ساعت فشار دهید

-    به علت طولانی بودن زمان بی حسی (بین 3 تا 4 ساعت) لب و گونه خود را گاز نگیرید.

-    از مک زدن و خالی کردن مکرر دهان خود خودداری کنید. در غیر این صورت خونریزی ادامه خواهد یافت.

-    از روز دوم دهان خود را با سرم نمکی (یا محلول تجویز شده) بعد از هر وعده غذائی و در ساعات بیداری هر 3 ساعت یکبار بشوئید.

-    مقداری نشت خون به مدت چند ساعت طبیعی است.

-    روز اول رژیم غذائی نرم باشد و غذابا طرف مقابل تا چندین روز جویده شود.

-    کمپرس سرد (کیسه یخ) بعد از جراحی و کشیدن دندان در کاهش تورم بسیار مؤثر است.

-    گاهی اوقات لخته های خون که باید داخل حفره بماند ،جدا شده و عارضه ای بنام Dry Socket (حفره خشک) ایجاد می کند که درد نسبتاً شدیدی خواهد داشت ، در این صورت با کلینیک تماس بگیرید.

-    مصرف دخانیات تا چند روز ممنوع است.

-     تا چند روز روی ناحیه ای که جراحی شده است، مسواک نزنید.

-    در صورتیکه از بخیه استفاده شده است ،یک هفته بعد برای کشیدن بخیه مراجعه کنید.

 

 

 

محل قرارگیری: مراقبت های بعد از درمان مراقبتهای بعد از جراحی و کشیدن دندان