مراقبتهای بعد از لمینیت

بعد از لمینت و یا روکش ها اکیدا از مصرف غذا های سفت مانند ته دیگ و یا نانهای بسیار برشته ، خشکبار خشک شده خودداری کنید. اگر از دندانهای لمینت شده برای شکستن و خرد کردن استفاده کنید.یقین بدانید که لمینتها و روکشهای شما هر چند که با دقت کار شده باشند،آسیب خواهد دید.

این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که هر 6 ماه یک بار لمینیت ها نیاز به بررسی و پالیش ( پرداخت) مجدد شوند تا سفیدی و زیبائی خود راحفظ کنند. این فرایند حداکثر چند دقیقه به طول می انجامد ولی اثر بسیار مهمی در سلامت و ماندگاری لمینیت ها خواهد داشت. در انتها یادآوری می کنیم که این نکته مربوط به لمینیت مستقیم یا کامپوزیتی می باشد و در نوع غیر مستقیم یا لابراتواری در صورت بروز مشکل ، عمل ترمیم در لابراتوار و به مدت یک هفته انجام می شود.

محل قرارگیری: مراقبت های بعد از درمان مراقبتهای بعد از لمینیت