مراقبتهای بعد از درمان ریشه

درد های ناشی از درمانهای اندو (درمان ریشه) در روزهای اول کاملا طبیعی است و  بستگی به شدت آن، کنترل خواهد شد. استفاده از مسکن های تجویزی بعد از این درمان ها بسیار موثر خواهد بود. گاهی با توجه به شرایط، دندانپزشک شما انتی بیوتیک مناسب را تجویز خواهد کرد.

این نکته بسیار حائز اهمیت است که خوددرمانی و استفاده از آنتی بیوتیک بدون مشورت پزشک غالبا نه تنها کمکی نمی کند، گاهی نیز سبب مقاوم شدن باکتری ها و ضرر بیشتر خواهد شد.

محل قرارگیری: مراقبت های بعد از درمان مراقبتهای بعد از درمان ریشه