مراقبتهای بعد از چسباندن روکش

بعد از تحویل روکش مخصوصا آندسته ار روکشها که دارای تعداد بیشتری می باشند نیاز به بهداشت بیشتری دارند به منظور اینکه زیر روکشها و بین آنها تمیز شود نخ دندان خاصی بنام Super Floss وجود دارد که با کمک پرز های آن زیر و بین روکشها تمیز می شود . استفاده حداقل 2 بار در روز ، الزامیست.

محل قرارگیری: مراقبت های بعد از درمان مراقبتهای بعد از چسباندن روکش