سفید کردن دندان

دستگاه پلاسما آرک امروزه یکی از بهترین دستگاههای سفید کننده دندان می باشد که یک نمونه از آن در این کلینیک استفاده می شود.

سفید کردن با این دستگاه بین 40 تا 60 دقیقه طول می کشد در صورت نیاز به بیمار یک کیت سفید کننده خانگی Home Bleaching داده میشود تا مکملی برای درمان در مطب باشد.

نمونه زیر که در این کلینیک انجام گرفته مربوط به سه سال بعد از سفید کردن می باشد که البته این مهم وقتی حاصل می شود که بیمار بهداشتی ایده ال داشته باشد و از سفید کننده های خانگی نیز بطور دوره ای استفاده کرده باشد.

محل قرارگیری: خدمات ما سفید کردن دندان