روکش های بدون فلز

امرزه با پیشرفت تکنولوژی، روکشهای بدون فلز رواج گسترده ای یافته اند.اجرای روکشهای بدون فلز ،زیبائی بیشتری به دندانهاخواهد داد.ضمن اینکه رنگ طبیعی تری نیز حاصل می شود. روشهای قدیمی (PFM) دارای هسته فلزی هستند و روی آنها چینی گذاشته می شود که با همه تلاشهای صورت گرفته رنگی ایده ال نخواهیم داشت . روشهای بدون فلز امروزی با داشتن هسته هایی از جنس آلومینا و یا زیرکونیم zirconium در عین زیبائی، استحکام فوق العاده ای دارند. مهمتر از همه اینکه میزان تراش روکشهای بدون فلز بسیار کم تر از نمونه های فلزی می باشد، روکشهای IPS.EMPRESSو Inceram نمونه هایی از این روش هستند.


  

  

محل قرارگیری: خدمات ما روکش های بدون فلز