Fiber Reinforced composite

امروزه دندانپزشکان از کامپوزیت های تقویت شده با فایبر(fiber) که خصوصیات فیزیکی مناسب را داشته باشند استفاده می کنند. در این تکنیک دیگر مانند روکشهای معمولی از فلز استفاده نمی شود لذا زیبایی بهتری بدست می آید ضمن اینکه دندانهای مجاور بسیار ناچیز تراشیده میشوند.

اجرای FRC به دو صورت می باشد:

۱ -  مستقیم (داخل مطب بصورت یک جلسه ای) در این روش FRC که بصورت نوار آمده وجود دارد ، از دو طرف به دندانهای مجاور وصل می شود تا دندان از دست رفته یا ضعیفشده بازسازی و یا گذاشته شود.۲ - غیر مستقیم (با ساختاری از جنس چینی porcelain) داخل لابراتوار ساخته شده و داخل مطب روی دندان نصب می شود.

در این عکس نیز پروتزی که از تکنیک FRC استفاده شده نمایش داده شده است.محل قرارگیری: خدمات ما FRC